راپل کار کیست؟ همه چیز درباره راپل کار

راپل کار کیست ؟ همه چیز درمورد راپل کاری

قبل اینکه با شغل راپل کاری و تمام اجزای راپل آشنا شویم بهتر است تا بدانیم اصلا راپل کار کیست. راپل کار فردی است که در ارتفاع با طناب و تجهیزات خاصی کار میکند، این افراد توانایی هایی از جمله فرود آمدن از ارتفاع های معین و حرکت کردن عرضی در ارتفاع های مختلف را …

راپل کار کیست ؟ همه چیز درمورد راپل کاری ادامه »